9.06.2018

Zgromadzenie wspólników 2018

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SBS

Zgromadzenie wspólników 2018 :: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SBSZgromadzenie wspólników 2018 :: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SBS

8 czerwca w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Składy Budowlane Samwo.
Po zaprotokołowaniu wszystkich sprawozdań, nastąpiła oficjalna prezentacja logotypu i szczegółów tegorocznego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego w Alpy.
Na zgromadzeniu uchwałą został przyjęty nowy wspólnik ROLTEKS.
Spotkania to doskonała okazja na wymianę pomysłów w kwestii doskonalenia funkcjonowania grupy SBS, ale także na pogłębianie łączących nas relacji – Razem możemy więcej!